Tájékoztatás az adatszolgáltatás változásárólA Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése" című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR rendszer Éles indítási terv dokumentációja, amelyet tájékoztatásul csatoltan megküldök. A projekttel párhuzamosan a vonatkozó szakterületi jogszabályok is módosításra kerülnek, és az új OKIR rendszer egyes alrendszereinek indítása a jogszabály-módosításokkal összhangban az alábbiak szerint tervezett:

A régi OKIR rendszer (mely magába foglalja az összes környezetvédelmi szakrendszert) 2014. november 30-ig működik. Eddig lehet bele adatokat rögzíteni. A jelenlegi rendszer 2014. december 1-jén leáll.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 15-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be.

Az Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) 2015. január 1-jei éles indulása érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tervezett módosítása szerint 2014. november 15-ig lesz lehetőség a rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. Ezt követően nem lesz lehetőség sem 2013. évre vonatkozó éves adatszolgáltatás, sem 2014. év I. - III. negyedévére vonatkozó negyedéves adatszolgáltatás Korm. rendelet szerinti benyújtására és befogadására.