A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet