KonzultációA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a közzétett információk folyamatos bővítésével, frissítésével gondoskodik arról, hogy az ügyfelek számára ügyeik intézéséhez minden információ elérhető legyen.
A közigazgatási eljárásban a Főosztály teljes körűen eleget tesz a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 5. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének.
A fentiek maradéktalan teljesítése mellett is megnövekedett az ügyfelek azon igénye, hogy az ügyintézők számukra a Ket. 5. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségen túlmutató szakmai és/vagy jogi jellegű, írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást (konzultáció) nyújtsanak. Ez az igény csak részben indokolható az ügyek bonyolultságával, tekintettel arra is, hogy a legtöbb jelentős környezethasználat kizárólag környezetvédelmi megbízott kötelező alkalmazásával végezhető. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Főosztálynál - igazgatási jellegű szolgáltatásként - szakmai konzultációt kezdeményezzenek.
Módja:
- szóbeli konzultáció -> szóbeli konzultációt igénylő lap
- írásbeli konzultáció

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése és 4. sz. melléklete a konzultációhoz, mint igazgatási jellegű szolgáltatáshoz díjat rendel.

A díj megállapítása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése és 4. sz. melléklete alapján, a következők szerint történik:
K=A*T*Sz [Ft]
Ahol:
K: a konzultáció díjának mértéke (Ft)
A: a szakértői nettó óradíj: 6.000,- Ft/óra/ügyintéző
T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész órának számít)
Sz: a konzultáción részt vevő hatósági ügyintézők száma (fő)

A konzultációs díj tartalmazza a szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségeket a Főosztálynál a Főosztályvezető kijelölt ügyintéző(k) közreműködésével.
A konzultációs díj nem tartalmazza a konzultációt kezdeményező által esetlegesen igénybe vett kapcsolódó szolgáltatások díját (tolmácsolás, eszközhasználat, dokumentumok/adathordozók másolása, nyomtatása, stb.).

A szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott vélemény nem mentesíti a konzultációt kezdeményezőt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősség alól.