Ügyfél Információ

Utolsó módosítás dátuma: 2016.02.17.


A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság honlapja:
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Zöld-Pont Iroda: 10. emelet 24-es számú iroda helyiség, Telefon: 56 / 523 343
Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8:00-18:00, szerda: 8:00-16:00, csütörtök: 13:00-16:00, péntek: 8:00-12:00
Számlázással kapcsolatos tájékoztatást az 56/795-714 telefonszámon adunk.

Konzultáció
Kérelmek tartalmi követelményei
      Komplex engedélyek
      Hulladékgazdálkodás
      Levegőtisztaság-védelem
      Természetvédelem
Panaszok, közérdekű bejelentések
Adatszolgáltatások, formanyomtatványok
Adatbázisok
Szolgáltatási díj
Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatának díja
Hulladékgazdálkodók részére felügyeleti díj fizetés
Ügyintézési határidők
Felügyeleti díj köteles tevékenységek ellenőrzési terve:
      Letöltés Egységes környezethasználati engedély köteles létesítmények
      Letöltés Hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenységek

Szoftvereszközök biztosítása a honlapunkon lévő dokumentumok megtekintéséhez: Letöltés

Kérelmek tartalmi követelményei

Komplex engedélyek

Előzetes vizsgálat Letöltés Letöltés

Előzetes konzultáció Letöltés Letöltés

Környezeti hatásvizsgálat Letöltés Letöltés

Egységes környezethasználat Letöltés Letöltés

Környezetvédelmi felülvizsgálat Letöltés Letöltés

Hulladékgazdálkodás

A hulladék kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás és ezt megelőző előkészítés) engedélykérelme Letöltés Letöltés

A hulladék szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezéséhez benyújtandó dokumentum Letöltés Letöltés

A közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vétele Letöltés Letöltés

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről Letöltés Letöltés

Levegőtisztaság-védelem

A helyhez kötött pontforrás üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményei Letöltés Letöltés

Zajkibocsátás

Kérelem zajkibocsátási határértékek megállapításához Letöltés

Természetvédelem

Természetvédelmi hatáskör Letöltés Letöltés

Természetvédelmi engedélykérelem Letöltés Letöltés

Védett állatfajok tartására, bemutatására, hasznosítására vonatkozó engedélykérelem Letöltés Letöltés

Kárókatona gyérítés, riasztás kérelem adatlapja Letöltés


Adatszolgáltatások, formanyomtatványok

Tájékoztató a megújult OKIR rendszerről

Tájékoztatás az adatszolgáltatás változásáról

1416/2012. (X. 1.) Korm. határozat a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról

A Környezeti Nyilvántartások (KAR - OKIR)

Hatósági

Ügyirat kiadási bizonylat Letöltés Letöltés

Kérelem határozat jogerőre emeléséhez Letöltés Letöltés

Felszámolási/végelszámolási nyilatkozat: Letöltés Letöltés

Hulladékgazdálkodási

Építési eljáráshoz adandó szakhatósági állásfoglaláshoz

Építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó terv-, ill. nyilvántartó lapok (45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet)

- Építési hulladék nyilvántartó lap: Letöltés Letöltés

- Bontási hulladék nyilvántartó lap: Letöltés Letöltés

- Építési és bontási hulladék kitöltési útmutató: Letöltés Letöltés

Tájékoztató a hulladékkal történő elszámolás tartalmi követelményeiről Letöltés Letöltés

Termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz adatlapok és tájékoztatók

A termékdíjjal kapcsolatos további információk innen érhetők el.

Segédlet az éves hulladékos adatszolgáltatások elektronikus teljesítéséhez

Kármentesítés és monitoring információs rendszer

FAVI Kármentesítési információs alrendszer (FAVI-KÁRINFÓ) adatszolgáltatásai

FAVI Környezethasználati monitoring alrendszer (FAVI-MIR-K) adatszolgáltatás

Levegőtisztaság-védelem és Zajellenőrzés

Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás (LAL lap)
Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LM lap)

Változik az adatszolgáltatás módja

Bejelentés az üzemi zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról Letöltés Letöltés

Természetvédelem

Védett állatfajok tartására, bemutatására, hasznosítására vonatkozó engedélykérelem Letöltés Letöltés

Tulajdonos váltás bejelentő lap Letöltés Letöltés

Kárókatona gyérítés, riasztás kérelem adatlapja Letöltés

Horgász kérelem Letöltés Letöltés


Adatbázisok

Állapot jelentések

Környezetvédelmi adatbázisok

Mi van a környezetemben?

Környezetvédelmi hatósági határozatok (HNYR)

(E)PRTR adatbázis -> térképek

IPPC - integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés

Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi mérésekre akkreditált szervezetek adatbázisa

Légszennyező anyag kibocsátások

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat - Aktuális levegőminőségi adatok

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási adatok

Hulladékkezelői engedélyek

Természetvédelem

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR)

Védett természeti területek

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek

Helyi jelentőségű védett természeti területek

A törvény erejénél fogva védett természeti értékek

NATURA 2000

Natura 2000.eu

Az Európai Unió ökológiai hálózata

Helyrajzi számok

térképek:

Madárvédelmi területek

Természet-megőrzési területek

Érzékenységi területek

- Területek szennyeződésérzékenységi kategóriái

- Települések szennyeződésérzékenységi kategóriái

- Nitrátérzékeny területek:    Országos   Megyei